Klik på billedet af fuldmagten for at udskrive

Bilskrotning

Vesterbro Produkthandel ApS er godkendt af Miljøstyrelsen til at miljøbehandle biler og varevogne, der skal recycles i genvindingssystemet.
 
Ved aflevering af biler og varevogne til miljøbehandling, udleveres skrotattest til kunden, som herefter kan indløse skrotpræmien. Der fra trækkes et beløb i skrotningspræmien, som dækker udgifterne ved miljøbehandlingen af køretøjet.
 
På vores miljøbehandlingsanlæg udtages alle miljøfarlige stoffer, væsker og komponenter. Disse opbevares særskilt med henblik på senere destruktion ved særlige miljøgodkendte destrukstionsanlæg.
 
I lov om skrotning, er beskrevet hvilke komponenter og vækser, der skal fjernes og med baggrund i denne lov, har vi udarbejdet strenge interne procedurer, for at sikre at kunderne trygt kan lade miljøbehandlingen foregå hos os, så vi sammen kan mindske miljøpåvirkningerne, når køretøjet ophugges.

 
Vesterbro Produkthandel ApS | CVR: 49422113 | Granvænget 16, 7400 Herning  | Tlf.: 97 12 08 96