+ 45 97 12 08 96

Om os

Grundstenen til Vesterbro Produkthandel blev lagt i 1957, hvor Irmand Nielsen fik næringsbrev til handel med brugte genstande såsom jern, pap, papir, klude samt ben, udstedt af politimesteren i Herning. Den daværende adresse var Ringkøbingvej 26, et lille lagerlokale til pap og papir.
Allerede året efter flytter man til Ringkøbingvej 44 til et lagerlokale samt en plads til jernskrot.

I 1965 flytter man langt ”udenfor” Herning nemlig til Granvænget, firmaets nuværende lokation.
Firmaet blev i 1974 et anpartsselskab, hvor sønnerne Allan og Kurt Nielsen blev anpartshavere.

Efter faderens død i 1998 drev brødrene familieselskabet frem til 2011, hvor der blev en omstrukturering af selskabet. Firmaet ledes i dag af Poul D. Nielsen, Allan Nielsen og Kasper Nielsen(3.gen.)
Firmaet er i dag en moderne genvindingsvirksomhed, som lever op til de stedlige myndigheders krav, det være sig både de miljø- og kvalitetsmæs- sige.

Vi betjener os af det mest moderne udstyr til forædling af jernskrot så vel som metaller, hvilket betyder, at varerne er klar til slutbrugerne, fortrinsvis støberi- er og smelteværker.

Ingen kunder ingen forretning, derfor er kunden altid den vigtigste hos os.
phone