+ 45 97 12 08 96

Skrot biler

Vesterbro Produkthandel er godkendt af Miljøstyrelsen til at miljøbe- handle biler og varevogne, der skal recycles i genvindingssystemet.

Ved aflevering af biler og varevogne til miljøbehandling, udleveres skrotattest til kunden, som herefter kan indløse skrotpræmien. Der fra trækkes et beløb i skrotningspræmien, som dækker udgifterne ved miljøbehandlingen
af køretøjet.

På vores miljøbehandlingsanlæg udtages alle miljøfarlige stoffer, væsker og komponenter. Disse opbevares særskilt med henblik på senere destruktion ved særlige miljøgodkendte destrukstionsanlæg.
I lov om skrotning, er beskrevet hvilke komponenter og vækser, der skal fjernes og med baggrund i denne lov, har vi udarbejdet strenge interne procedurer, for at sikre at kunderne trygt kan lade miljøbehandlingen foregå hos os, så vi sammen kan mindske miljøpåvirkningerne, når køretøjet ophugges.
Læs mere på bilordning.dk
phone